Trance Healing – Reading

Een Trance Medium gebruikt de mogelijkheid in een (gedeeltelijke) trance contact te leggen met een hoger bewustzijn vanuit het ons allesomvattende veld zoals gidsen, engelen, voorouders en dierbare overledenen.
De (symbolische)boodschappen die hieruit voortkomen, bieden inzichten en informatie die je ondersteunen in je persoonlijke ontwikkeling en kunnen antwoord geven op vragen die je bezighouden.
Ik werk met mijn heldervoelendheid, helderwetendheid en helderziendheid. Trance Healing/Reading is een prachtige manier om het onverklaarbare vanuit liefde en met aandacht te gebruiken voor het verklaarbare.
Mocht je vervolgens willen werken aan datgene wat zich heeft aangediend, dan zal ik je daar graag met Lichaamsgerichte  therapiesessies verder in begeleiden.